Το Λογιστικό μας Γραφείο!

Μέσω της πολυετούς παρουσίας του στον Λογιστικό Κλάδο παρέχει με συνέπεια και συνέχεια υπηρεσίες σε Λογιστικά, Φοροτεχνικά και Εργατικά Θέματα με εχεμύθεια στον σύγχρονο επιχειρηματία.

Παρέχουμε τις καλύτερες λογιστικές υπηρεσίες!


Κύριες Υπηρεσίες:

  • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών.
  • Σύσταση Εταιρειών.
  • Δήλωση εισοδήματος για όλους.
  • Δηλώσεις ακινήτων.
  • Εθνική Σταστιστική Υπηρεσία.