Υπηρεσίες

Αναζητάτε ένα αξιόπιστο λογιστικό γραφείο?

Το γραφείο μας παρέχει σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μας πελάτη. Παρέχουμε υπηρεσίες σε όλες τις επιχειρήσεις εντός και εκτός Αττικής.

Παροχή Υπηρεσιών:

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών.
 • Μισθοδοσία.
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Δηλώσεις ΦΠΑ.
 • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων.
 • Δηλώσεις ακινήτων.
 • ενάρξεις-μεταβολές-διακοπές επιχειρήσεων.
 • Σύσταση εταιρειών (ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).
 • Επιστροφή ΦΠΑ εξωτερικού.
 • Παντός φύσεως επιδόματα.
 • Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού.